מדוע צמים בכיפור שחל בשבת?

בס"ד
.
שאלה:
.
שלום לרב.
.
השנה שנת תשע"א יום כיפור חל בשבת, מדוע צמים בשבת ולא דוחים את הצום ליום ראשון? הרי בזה שצמים מבטלים מצוות עונג שבת, והשאלה לפי אלו שאומרים שמצוות עונג שבת היא מן התורה (עיין בחזון עובדיה שבת א' עמוד ב בהערות, שהביא הרבה ראשונים ובכללם הרמב"ם שמצוות עונג שבת היא מן התורה) ואסור להתענות בשבת, אם כן מדוע צום יום כיפור, דוחה עונג שבת?
.
תשובה:
.
שלום רב לשואל היקר: מתוכן השאלה ניכר שהיא שאלת חכם.
.
הנה לא מבעיא לפי הפוסקים שאומרים שמצוות עונג שבת היא מדברי קבלה, וכל שכן לסוברים שמצוות עונג שבת מדרבנן, (כמובא ב"חזון עובדיה" שם) שאז תענית יום הכיפורים שהיא מן התורה תדחה מצוות עונג שבת.
.
אלא אפילו לאותם ראשונים שאומרים שמצוות עונג שבת מן התורה, עדיין מחוייבים אנו להתענות ביום הכיפורים, גם אם הוא חל בשבת. שכן את חובת הצום ביום הכיפורים אנו למדים בשתי מקומות בתורה, האחד (ויקרא פרק טז, כט): "בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ תְּעַנּוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם" והשני (ויקרא כג, כז): "אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם, וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם…": ובהמשך נאמר (כט) כִּי כָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תְעֻנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה מֵעַמֶּיהָ"
.
מפסוקים אלו מבואר שיש מצוות עשה מן התורה לצום ביום הכיפורים שחל בעשירי לחודש השביעי שהוא חודש תשרי, ונקרא שביעי כיון שמנין החדשים מתחיל מניסן שכן נאמר על חדש ניסן (שמות יב, ב) "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים, רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה"
.
וכתב הרמב"ם (הלכות שביתת עשור פרק א, הלכה ד): מצות עשה אחרת יש ביום הכפורים והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר (ויקרא ט"ז, כט) "תענו את נפשותיכם", מפי השמועה למדו: ענוי שהוא לנפש, זה הצום. וכל הצם בו קיים מצות עשה, וכל האוכל ושותה בו ביטל מצות עשה, ועבר על לא תעשה, שנאמר (ויקרא כ"ג,כט) כִּי כָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא תְעֻנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה מֵעַמֶּיהָ" מאחר שענש הכתוב כרת למי שלא נתענה, למדנו שמוזהרין אנו בו על אכילה ושתייה, וכל האוכל או השותה בו בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה.
.
הנה מדברי הרמב"ם למדנו, שמי שאוכל ביום הכיפורים עובר על "עשה ולא תעשה" וגם אם אכל ככותבת במזיד חייב כרת.
.
יוצא לנו שמצוות עונג שבת היא 'עשה' ומי שמתענה בשבת עובר על עשה. ומי שאינו מתענה ביום הכיפורים עובר על "עשה ולא תעשה" וידוע הכלל בש"ס ובפוסקים. (כמובא בשבת כה. וקלג. ופסחים פד. ור"ה לב: ועוד) שאין עשה דוחה עשה ולא תעשה שבתורה. ויותר מזה ביום כיפור יש גם כרת למי שאכל ולא התענה, וביבמות (ח.) מובא: שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת.
.
לכן זו הסיבה שאנו מתענים ביום הכפורים גם אם חל בשבת, ואין דוחים את הצום ליום ראשון.
.
ושנזכה כולנו להיחתם לחיים טובים ולשלום.
בברכה משולמי כתריאל.

6 תגובות

 1. גדי הגיב:

  תודה על ריכוז המקורות בנושא, ליום הכיפורים שחל בשבת חשיבות מרובה מאחר והוא מאחד בין קדושת הזמן לבין קדושת השבת ממעשה בראשית. להרחבה ראו
  http://www.xn—-2hcm6cgyhbh.com/2010/09/yom-kippur-shabat.html
  גמר חתימה טובה

 2. Zaylin הגיב:

  Holy cnocsie data batman. Lol!

 3. Alexandra הגיב:

  Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information sohlud be!

 4. Chianna הגיב:

  Well I guess I don't have to spend the wekened figuring this one out!

 5. מנדאי הגיב:

  למה רק ביום שבת למה לא בכל הימים חארות!!!!

 6. מנדאי הגיב:

  או אני מצתערת סליחה אכשיו אני מבינה!

השאירו תגובה בעמוד הזה